RÅDGIVNING OCH BEHANDLING

Jag skiljer på rådgivning och behandling på så sätt att rådgivning är till för en mindre djup problematik. Vi kanske bara behöver ses en eller två gånger för att du ska få svar på dina frågor.

Behandling däremot är till för dig som behöver mer stöd och tid för att komma i mål. Här nedan ser du hur jag ser på saken.

 Rådgivning

  • Funderingar kring mat kan uppstå när man bestämmer sig för att nå ett prestationsmål av lite tuffare idrottslig karaktär. Du kanske vill springa ett maraton och har förstått vikten av att äta rätt men inte vet hur.
  • Familjepusslet? Hur får man vardagen att gå ihop, vilken mat behöver barnen, hur gör jag?
  • Lite orolig, får jag i mig det jag behöver? Gör jag rätt eller fel? Finns det förresten en enda sanning?
  • Har du varit på läkarkontroll och fått klart för dig att dina blodfettsvärden och ditt blodtryck inte är bra?
  • Vid graviditet och amning kan många frågor uppstå som behöver besvaras för att man ska känna sig lugnare.

 

Behandling

  • Kämpar du konstant med din vikt och behöver hjälp med att hitta nya vägar?
  • Är dina mattankar hårda, tuffa och konstanta, har du bulimi, anorexi eller annan ätstörningsproblematik?
  • Behöver du lägga extra fokus på dina matvanor för att du fått besked om sjukdom som till exempel diabetes.
  • Runda barn, jag har extra lång erfarenhet av arbete med just denna problematik.

 

Vid andra problemställningar och/eller diagnostiserade kostrelaterade sjukdomar är du naturligtvis också välkommen att ta kontakt.

Comments are closed.