FÖRETAG/SKOLA/SJUKHUS

Som ledare, medarbetare eller medmänniska ställs man många gånger inför strukturer och frågor kring mat och hälsa.

Jag föreläser gärna om matens roll men föredrar utbyte.

Se mig som en person med professionell kompetens kring mat och hälsofrågor som kan stödja och leda utvecklingen av välgrundade mat -och hälsoprojekt.

Mina samarbetspartners är utbildade terapeuter och sjukgymnaster.

Pris efter överenskommelse.

Comments are closed.